Telefon 073-808 78 86

[email protected]

 

0
Din varukorg är tom!

Köp- och leveransvillkor
 

Beställning

Beställning i webshopen kan endast ske till adress i Sverige. Om du ändå vill beställa så kan du kontakta oss via mail för manuell hantering.

När du gjort din beställning så skickas en orderbekräftelse till den mailadress som du angivit. Om du inte får någon orderbekräftelse så kan det ibland bero på något fel i mailadressen. Kontakta oss omgående om det är något som inte stämmer eller om du undrar över något. Lättast når du oss via mail.

Vår fysiska butik i Örebro har samma lager som webbutiken. Vi har ett system där webbutiken läser av den fysiska butikens lager och vise versa. Reservation för att det ändå kan vara lagerfel. Vill du vara helt säker på att varan finns i lager så får du gärna kontakta oss innan du lägger din order.

Färgbad på garner: Om du beställt flera nystan i en färg så skickar vi i samma färgbad. Finns inte detta så kontaktas du via mail. 

Tycker du det känns besvärligt att lägga order i webbutiken så får du gärna skicka beställning via mail eller ringa. Väljer du att beställa på detta sätt så kan endast förskottsbetalning via bankgiro erbjudas.

Leverans

Normal leveranstid är 1-3 dagar. Vår målsättning är att skicka din beställning samma dag som den görs.

Vi skickar din beställning med Postnord. Vi tar inte ekonomiskt ansvar för eventuella förseningar beroende på fraktföretaget.

Upptäcker du skador på paketet skall du omedelbart anmäla detta till postkontoret eller annan transportör och göra en skadeanmälan. Hämta inte ut ett skadat paket! Upptäcker du inte skadan förrän du öppnat paketet, och skadan är av den art att den kan hänföras till postens eller transportföretagets hantering, skall du kontakta dem och göra en skadeanmälan. Om eventuell tvist med posten eller transportföretaget inte kan lösas, tar du kontakt med oss. Har du beställt och inte hämtar ut din försändelse innan det går i retur till oss (paket ca 1 månad, brev 14 dagar), så fakturerar vi dig 350.- för vårt arbete med hantering av varorna.

Frakt från 79.- tillkommer. Vid ordervärde överstigande 899.- bjuder vi på fraktkostnaden.

Hämtning i butik på Köpmangatan 8 i Örebro

Om betalning sker i fysisk butik med kort eller kontanter, välj "Betala med förskottsbetalning". 

Du kan naturligtvis välja att betala direkt i webbutiken och komma och hämta.

OBS! om du betalat direkt i webbutiken så behöver du visa legitimation när du kommer och hämtar så att inte din beställning hamnar i orätta händer. Skickar du ombud så behöver vi namn och legitimation.

Betalning

När du kommer till webbutikens kassan så finns följande betalsätt:

- Betalning via Swedbank Pay/PayEx
Via Swedbank Pay så kan du betala med kort, swish, faktura eller kredit. Du dirigeras direkt till betalning. Denna hantering sköts via Swedbank.

- Förskottsbetalning
Du betalar in pengar i förväg på Handarbetsbodens bankgiro nr 871-2150 och märker betalningen med referensnummer och ditt namn. Efter att du skickat din order i kassan så får du information på skärmen samt via e-post hur du går tillväga. Räkna med någon dags extra leveranstid om du väljer förskottsbetalning. Din beställning skickas när betalningen har kommit oss tillhanda.


Priser

Samtliga priser inkluderar 25%, mönster och böcker 6%. 

 

Personuppgiftslagen

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande bestämmelser i personuppgiftslagen (PUL).


Ångerrätt/Reklamation

Vi följer lagen om distansavtal enligt Konsumentverkets rekommendationer. Du har enligt distansavtalslagen rätt att returnera beställda felfria varor utan att ange någon anledning. Meddelande om detta ska lämnas så snart som möjligt, dock senast inom fjorton (14) dagar från det att varan mottagits (gäller ej vid specialbeställda varor, tillklippta vävar, mönster, stickor, virknålar mfl redskap).

Du betalar själv returfrakten. För återbetalning - ange ditt postgiro-, bankgiro-, personkonto- eller bankkontonummer. Varan som du returnerar ska vara luktfri och i hel originalförpackning i det fall sådan finns. Packa noggrant, du ansvarar för att varan når oss oskadd.

Tvist

Eventuella tvister löses i första hand i diskussion med Handarbetsboden. Vi följer Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer och hänvisar i övrigt till Europeiska kommissionens verktyg för tvistlösning på nätet: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Information från Swedbank Pay PayEx för köp med faktura

Behandling av personuppgifter

Insamling av personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lagstiftning. Vi kommer att lämna de personuppgifter som inhämtas i samband med köp till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB 556735-5671.

Personuppgifter som behandlas:

a) Uppgifter som du själv lämnar till oss: Såsom namn, personnummer, kundnummer, fakturanummer, adress, e-postadress, telefonnummer, ip-nummer och webbadress.

b) Uppgifter som behandlas när du använder tjänsterna Faktura eller Kredit:

Transaktionsuppgifter, betalnings- och orderinformation, uppgifter om sända avier och krav och andra åtgärder som vidtagits med anledning av avtalet, uppgifter om eventuella reklamationer och andra kontakter som Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB haft med Kontohavaren eller annan behörig gällande kontot eller fordran som avtalet omfattar.

c) Uppgifter från andra källor: Ekonomisk information, exempelvis inkomstuppgift och information om betalningsanmärkningar som behövs för kreditprövning och för beslut om lämpliga inkassoåtgärder i de fall betalning inte sker som överenskommet.

I syfte att hålla dina adressuppgifter aktuella kommer uppgifter om din folkbokföringsadress uppdateras löpande gentemot statens person- och adressregister, SPAR. Vid kreditprövning behöver vi inhämta information om dig från bolag inom Swedbank/PayEx-koncernen och i förekommande fall från externa kreditupplysningsföretag såsom UC. Vidare kan vi i vissa fall behöva genomföra kundkontroller som ett led i arbetet kring motverkan av penningtvätt och terroristfinansiering, t.ex. genom kontroll gentemot s.k. sanktionslistor.

Ändamål med behandlingen

Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB behandlar personuppgifter för att kunna identifiera och kreditpröva kunderna och för att kunna fullfölja avtalet med kunden och tillvarata sin rätt, samt för statistik- och analysändamål exempelvis för att bättre kunna värdera risker och undvika bedrägerier, missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst få ett bättre beslutsstöd vid inkasso och för att utveckla produkter och tjänster.

Marknadsföring

Dina personuppgifter kan komma att behandlas i marknadsföringssyfte, tex i syfte att kunna lämna information till dig (per brev, e-post eller på annat sätt) om vilka tjänster som erbjuds av Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB eller någon av Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB godkänd samarbetspartner. Du kan när som helst motsätta dig sådan behandling genom att sända ett e-postmeddelande till [email protected] eller annan adress som Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB anvisar.

Överföring av personuppgifter

Uppgifterna kan lämnas ut till personuppgiftsbiträde som behandlar personuppgifterna på uppdrag av Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB. I dessa fall har Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB ingått personuppgiftsbiträdesavtal med personuppgiftsbiträdet och biträdet får inte behandla personuppgifterna för några andra ändamål än att leverera tjänsten till Swedbank Pay. Vidare kan personuppgifterna lämnas ut till domstol eller myndighet som har rätt till uppgifterna enligt lag.

I vissa fall kan Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB också komma att lämna ut uppgifter till andra företag inom PayEx-koncernen eller till Swedbank.

Uppgifter om krediten, betalningsförsummelser eller kreditmissbruk kan av Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB komma att lämnas till kreditupplysningsföretag i enlighet med kreditupplysningslagen (1973:1173). Bland annat lämnas uppgifter om krediten till UC:s kreditregister*.

Lagring och gallring

Dina personuppgifter sparas så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålet med behandlingen samt för att uppfylla Swedbank Pays d.v.s. PayEx Sverige ABs legala förpliktelser (tex bokföringslagstiftningen).

Dina rättigheter

Du har alltid rätt att inkomma med en begäran om registerutdrag för att få veta vilka personuppgifter Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB har registrerat om dig. Vänd dig i sådant fall till oss på den adress som anges nedan. Till samma adress kan du anmäla om du inte vill ha direktreklam från oss (se även ovan under Marknadsföring) eller om du vill att vi ska rätta felaktiga uppgifter alternativt radera uppgifter. Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB kan dock inte radera dina uppgifter om det föreligger ett lagstadgat krav på behandling och lagring, som exempelvis bokföringsregler eller penningtvättsregler, eller när det finns andra legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel vid obetalda skulder.

Swedbank Pay d.v.s. PayEx Sverige AB har utsett ett Dataskyddsombud som du enklast når på [email protected].

Adress: Swedbank Pay, PayEx Sverige AB, Att. Dataskyddsombudet, 621 88 Visby eller [email protected]

Du har också alltid rätt att vända dig till Datainspektionen vid klagomål avseende personuppgiftshanteringen.

För mer information om hur Swedbank Pay behandlar dina personuppgifter, se: https://swedbankpay.se/villkor/behandling-av-personuppgifter

*Om Kreditregistret

De krediter som ingår i registret är blanco-, borgens-, avbetalnings- och kontokrediter samt bolån som lämnats av banker och kreditmarknadsbolag (finansbolag). UC redovisar utnyttjade och beviljade krediter samt antal krediter och kreditgivare. Uppgifterna är endast tillgängliga för banker och kreditmarknadsbolag som själva rapporterar in dessa uppgifter.

Information om kreditprövning

Kreditprövning är en förutsättning för vi ska kunna behandla önskemål om betalning på kredit. Vid köptillfället görs en kreditprövning som i vissa fall innebär att en kreditupplysning tas. Tas en kreditupplysning kommer en kopia att skickas till dig per post.

Information om överlåtelse

”Fordran kommer att överlåtas till Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, 556735–5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. Betalning med befriande verkan kan därför bara ske till PayEx Sverige AB på det konto som PayEx Sverige AB anvisar”.

Betalnings- och Leveransvillkor Faktura

Leveransvillkor

Leverans sker till din folkbokföringsadress. Fakturan skickas alltid till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor

Faktureringsavgift tas ut med följande belopp: 29.-.

Faktura ska betalas så att den är mottagaren till handa senast 30 dagar efter fakturadatum. Vid försenad eller utebliven betalning tillkommer dröjsmålsränta med gällande referensränta + 19,00%, dock lägst 20% samt ersättning för skriftlig betalningspåminnelse med det belopp som anges i lag (1981:739) om ersättning för inkassokostnader mm eller motsvarande lag som ersätter denna.

Omvandla ditt köp på Faktura till delbetalning med tjänsten Kredit

Vill du delbetala dina inköp och blir godkänd vid kreditprövning får du ett avtal om kontokredit med Swedbank Pay, en del av PayEx Sverige AB, 556735–5671, S:t Hansplan 1, 621 88 Visby. När du öppnar kontokrediten fastställs en övre kreditgräns som motsvarar ditt första inköp. Efter hand som du betalar din tidigare skuld kan du lägga till nya inköp upp till den övre kreditgränsen. Kreditgränsen kan höjas efter särskild överenskommelse och ny kreditprövning

Leveransvillkor

Leverans sker till din folkbokföringsadress. Fakturan skickas alltid till din folkbokföringsadress.

Betalningsvillkor

Alla dina inköp som du väljer att delbetala samlas på ett konto som aviseras månadsvis. Lägsta belopp att betala per månad är för närvarande 1/20 av utnyttjad kredit, dock lägst 100 kronor. Du ska också betala ränta på obetald kredit med gällande referensränta + 17,45% per år, dock lägst 18,00 % per år och aviavgift med för närvarande 29 kronor per avi.

Exempel effektiv ränta: Om ett kreditbelopp på 10 000 kronor avbetalas på 12 månader, där räntan är 18,00% per år på utestående kreditbelopp och aviavgiften 29 kronor per avi, blir den effektiva räntan 26,88 %.”

Du hittar allmänna villkor för Kredit på Swedbank Pays hemsida: https://Swedbankpay.se/villkor/kredit

Drift & produktion: Wikinggruppen

Produkten har blivit tillagd i varukorgen